Nembutal för humant och veterinärt bruk. Vi är ledande i valen vid livets slut Euthanasi / assisterat självmord av information och försvaret. Vi har andra mediciner, även om de inte nämns i den tidigare listan.

Kontakt för mer information

Lämna ett svar