Nembutal til human og veterinær bruk. Vi er lederne i valget ved livets slutt Dødshjelp / assistert selvmord av informasjonen og forsvarssamfunnet. Vi har andre medisiner, selv om de ikke er nevnt i forrige liste. Ta kontakt for flere detaljer

Legg att eit svar